Product: Tray(ont)stapelaar
Trayontstapelaar

Crea-tech heeft de trayonstapelaar ontwikkeld om tray's te onstapelen. Deze machine is speciaal ontwikkeld om een groot aantal type tray's te kunnen ontstapelen. Om de machine nog veelzijdiger te maken is er ook een verstelbare versie beschikbaar die geschikt is om zonder omstellen 2 verschillende tray's te ontstapelen. Voor de trayontstapelaar ligt een band waarop de stapels met tray's gebufferd kunnen worden. De trayonstapelaar heeft een automatische invoer voor de stapel tray's waarna hij ze één voor eén ontstapelt.

Traystapelaar

De traystapelaar is ontwikkeld om lege tray's te stapellen. De werking is vrij eenvoudig, de tray's komen één voor één aan waarna de traystapelaar de tray's opstapelt tot een vooraf ingesteld aantal. Als dat aantal bereikt is kan de stapel tray's afgevoerd naar een buffer.

Product Video

In Beeld